HR opdrachten
Aha Consult heeft diverse interim HR opdrachten uitgevoerd voor uiteenlopende organisaties. Klanten zijn zorgorganisaties, bedrijven, gemeentelijke instellingen, organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en welzijn, diverse stichtingen.

De opdrachten bestaan uit: interim management voor een HR afdeling, tijdelijke invulling van de functie (senior) HR adviseur, projectleiding (functiewaardering bijvoorbeeld), opzetten nieuw HR beleid, maken van een HR handboek, coaching van HR medewerkers (rol en vakkennis). Ook heeft Aha Consult voor diverse werkgevers de HR rol ingevuld op afstand (oproepbasis) wanneer zij die zelf niet in huis hebben. Vaak is er dan een interne functionaris belast met PZ taken, de meer complexe zaken kunnen dan bij Aha Consult belegd worden.

Alle voorkomende HR werkzaamheden kunnen opgepakt worden door Aha Consult, of het nu om beleidsontwikkeling gaat of het uitvoeren van verzuimdossiers dan wel het tijdelijk waarnemen van een leidinggevende functie.

Bij een opdracht wordt van tevoren duidelijk afgesproken welke resultaten opgeleverd moeten worden en binnen welke termijn. Ook worden er afspraken gemaakt over de tarieven. Tijdens een opdracht vindt regelmatige terugkoppeling plaats naar de opdrachtgever.

Aha Consult werkt samen met andere specialisten, op het gebied van re-integratie, arbeidsrecht, psychologische coaching etc. zodat altijd een brede aanpak ingezet kan worden.

Bel of mail voor een oriënterende afspraak: ahaconsult@live.com, 0629 269 023