Personeelsselectie

Werkgevers zijn veel tijd kwijt aan het selecteren van goed personeel. Ook in de tegenwoordige tijd, waarin er veel aanbod van mensen is op een vacature. Het blijkt dat het lastig is om juist de goede kandidaat eruit te halen.

Aha Consult kan een voorselectie maken van een aantal geschikte kandidaten zodat u met slechts enkele gesprekken en een goed profiel van de kandidaat in de hand een juiste keuze kunt maken.

Aha Consult kan voor u een advertentie opstellen dan wel zoeken in onze netwerken. Er vindt dan eerst een gesprek plaats over de zoekcriteria die de werkgever hanteert. We kunnen ook adviseren over de inrichting van het selectieproces
bij de werkgever: hoeveel gesprekken zijn nodig en wie moeten er bij betrokken worden?

Aha Consult doet de brievenselectie en spreekt met potentieel geschikte kandidaten. Vervolgens worden er meerdere cv’s aan de opdrachtgever voorgelegd. Daaruit maakt de opdrachtgever een keuze. Indien gewenst wordt van deze kandidaten een quick scan psychologisch onderzoek afgenomen. Op basis hiervan wordt een kort en helder profiel van de sollicitant gemaakt, dat de werkgever kan gebruiken bij het interview.

Indien gewenst kan Aha Consult bij leidinggevende functies een assessment uitvoeren voordat er een besluit tot aanstelling wordt genomen of (als er al een besluit tot aanstelling is genomen) om de aandachtspunten vast te stellen waarop gelet moet worden in de beginperiode.

Tarief voor personeelsselectie: 1 maandsalaris (exclusief assessment en advertentiekosten), 2 maandsalarissen (inclusief assessment en adverteren).