Outplacement

Bij outplacement is er sprake van het zoeken naar een andere baan vanwege gedwongen redenen (baanverlies) of uit vrijwillige motieven (ik ben toe aan iets anders). Meestal is er een externe aanleiding waar de werknemer zelf niet voor heeft gekozen (reorganisatie, disfunctioneren, ziekte). In het outplacementtraject wordt dan ook aandacht geschonken aan het verwerken van gevoelens van verlies en boosheid. Een outplacementtraject start met een intakegesprek waarin wordt besproken wat de situatie is, welke achtergrond de kandidaat heeft qua opleiding, leeftijd en ervaring en hoe gemotiveerd hij of zij is om een nieuwe baan te zoeken.

Op basis van de intake wordt een offerte opgesteld die naar de opdrachtgever gaat. Een outplacementtraject duurt gemiddeld 9 maanden tot 1 jaar.

Onderdelen zijn: een psychologisch onderzoek of assessment, sollicitatietraining, training social media, coachingsgesprekken, opstellen van een zoekprofiel, vacatures zoeken, begeleiding bij het opstellen van CV en brieven.

Er wordt veel aandacht besteed aan de competenties van de kandidaat en de drijfveren: Wat kan ik? Wat wil ik? Wat inspireert mij in werk? Maar ook: wat is realistisch en haalbaar voor mij? Als dit goed in kaart is gebracht dan kan een zoekprofiel opgesteld worden waarin staat in welke richting er gezocht moet worden (functies, organisaties) en welke voorwaarden belangrijk zijn (salaris, regio, evt. fysieke beperkingen etc.).

Vervolgens breekt de fase van jobsearch aan: het zoeken naar mogelijkheden (ook door te netwerken) en het reageren op vacatures. Deze fase is lastig en vereist motivatie en doorzettingsvermogen. De coach stelt zich steunend op en zoekt actief mee.

Het is ook mogelijk om enkele onderdelen hieruit te selecteren, bijvoorbeeld alleen begeleiding bij het zoeken naar vacatures en het daadwerkelijke solliciteren.

Aha Consult zoekt actief mee in haar netwerk en daarbuiten. Er is wekelijks contact met de outplacementkandidaat.

 

Scroll naar boven